Konuşmacılar

3 Mayıs 2019 – Prof. Dr. İskender Sayek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Sayek, Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini State University of New York at Buffalo’da almıştır. 1984 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2002’de Eczacıbaşı Bilim Ödülü, 2011’de Hacettepe Üniversitesi Hizmet Ödülünü alan Sayek’e Tiflis Üniversitesince Fahri Doktora unvanı verilmiştir. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekanlık görevini yapan Sayek, bir dönem Avrupa Cerrahi Enfeksiyon Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen TEPDAD Yönetim Kurulu, TTB-Eğitim Kolu ve Arsuz Kent Konseyi başkanlığını yürütmektedir.
Öğrenciliğinin ilk yıllarında gündüz anlatılan konuları akşamları arkadaşlarına derslikte yeniden anlatarak akran eğitiminin ilk örneklerini oluşturan yaklaşımı, sonraki yıllarda tıp eğitiminin birçok aşamasında ilklerle devam etmiştir. Tıp Eğitimi alanında öncülük ettiği birçok uygulama hem kurumsal hem de ulusal düzeyde örnek oluşturmuş, ulusal tıp eğitimine yön vermiştir.
Çağdaş tıp eğitiminin gerekleri arasında yer alan, klinikte gerçek hasta ile karşılaşmadan önce iletişim becerileri konusunda eğitim verilmesi, yapılandırılmış objektif klinik sınavların hazırlanması, iyi hekimlik uygulamaları programı gibi etkinlikleri başlatmıştır. Tıp fakültesi öğrencilerinin ilk üç yılda; hasta görüşmesi eğitimi, mesleksel beceri eğitimi, etik ve profesyonel değerler, kanıta dayalı tıp, klinik ziyaretler ve tıpta insan bilimleri başlıklarında eğitimler almaları konusunda çalışmalar yapmıştır.

4 Mayıs 2019 – Doç. Dr. Halit Yerebakan

2006 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Yerebakan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimine başladı.
2003 yılında New York Presbyterian Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Öz’ün yanına araştırma asistanı olarak kabul edildi. Prof. Dr. Mehmet Öz ile asistan iken başlayan birlikteliğini Türkiye’ye taşımış, Dr. Öz’ün televizyon programının Türkiye sitesinde hasta sorularını yanıtlayan hekim olarak görev yapmıştır.
Dr. Halit Yerebakan, bir vakıf hastanesinde uygulanan ilk kalp transplantasyonu ve İstanbul’da ilk kalp destek sistemleri uygulamalarında cerrahi ekip içerisinde yerini almıştır. 2011 yılında kabul edildiği Columbia University College of Physicians and Surgeons’da çalışmalarına devam etmek üzere bağlı bulunduğu üniversiteden görevlendirilmiştir.
Bir dönem “Doktor Geldi” adlı bir televizyon programı da sunan Dr. Yerebakan şu an Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde görevine devam etmektedir.

4 Mayıs 2019 – Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olan Nurperi Gazioğlu , yine aynı üniversitede Nöroşirurji ihtisasını tamamlamıştır.
1993 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi dalında uzman, 2000’de Türk Nöroşirurji tarihindeki ilk kadın doçent, 2008’de ilk kadın profesör olmuştur.
Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Nurperi Gazioğlu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile kadın meslektaşlarının ortak sosyal sorumluluk projesinde buluşturmuş, “sağlık okur-yazarlığı” başlığı adı altında kadın topluluklarına sağlık eğitimleri vermiştir. Çocuk istismarına karşı yapılan eğitim çalışmalarına katılmış, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki çocuk koruma ekibinin oluşumunda Adli Tıp uzmanları ile çalışmıştır. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Dr. Nurperi Gazioğlu’na, Bilim alanında 2014 yılının “Önder Kadın Ödülü”nü layık görmüştür.
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nde bir dönem başkanlık yapmış olan Gazioğlu, şu anda İstanbul Bilim Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

5 Mayıs 2019 – Prof. Dr. Mustafa Çetiner

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitiren Mustafa Çetiner, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hematoloji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.
Dr. Çetiner, 2004-2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Chicago’da Nortwestern Üniversitesi Robert Lurie Kanser Merkezinde Hematopoetik Kök Hücre Nakli ünitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmasının ardından 2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör olmuştur.
İki kez Tıp Fakültesi Dekanlığınca verilen ve öğrenci oylarıyla belirlenen “Öğrencilere danışmanlık vermek yoluyla öğrenimlerini kolaylaştıran öğretim üyesi” ödülünü almıştır.
Kanser Savaşçıları Derneği kurucularındandır ve halen derneğin yönetim kurulu üyesi ve eş başkanıdır. Asıl uzmanlık alanı olan hematoloji dışında tıp eğitimi, tıbbi etik ve tıp tarihi konuları ile de ilgilenen Çetiner Youtube videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşmanın yanında “Sağlığınıza”, “Biz Kuş muyuz Yoksa Tavuk mu?” gibi popüler bilim kitaplarının da yazarıdır.