MaSCo Nedir?

MaSCo ’19, Bilimsel ve Sosyal Program’ına ait ayrıntılara menüdeki ilgili sekmelerden ulaşabilirsiniz.

MaSCo Tarihçe

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu sene (2019) 19.’su düzenlenecek olan MaSCo; öğrencilerin bilimsel araştırma yapmasına ve bu araştırmaları sunmasına olanak sağlamakta, öğrencilerin bilimsel sorumluluk almalarına fırsat vermektedir.

MaSCo, bir öğrenci kongresidir. Dahası tıp fakültesi eğitim programının içinde yer alan ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, bir öğretim yılı boyunca kendi öğretim üyelerinin danışmanlığında yürüttükleri araştırma projelerinin sonuçlarını sundukları bir Marmara Tıp geleneğidir MaSCo.

Bu bilimsel geleneğin ilk adımı 2001 yılında atılmıştır. Sonraki yıllar boyunca Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç sınıf müfredatının bir parçası olan Introduction to the Clinical Practice (Klinik Uygulamaya Giriş) programı, içerinde yer alan araştırma bileşeni ile MaSCo tohumlarının serpilip gelişmesi için elverişli ortamı sağlamıştır. İlk MaSCo’dan bugüne öğrenci araştırmaları poster ve sözel sunumlar ile sunulmuş, sayısız konferans, panel, atölye çalışmaları gerçekleştirlimiştir. MaSCo; yıl boyunca fakültemiz öğrencilerinin hazırladığı, 100’den fazla bilimsel araştırmayla birlikte dış katılımcıların da çok sayıda araştırma ve sunumuna ev sahipliği yapmaktadır.

masco 15 ile ilgili görsel sonucu

Organizasyonun Yeri

MaSCo 2014 yılından beri her yıl Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde gerçekleşmektedir. Bu kampüsteki fakültemiz Türkiye’nin en büyük temel bilimler binası özelliği taşımaktadır.
MaSCo kapsamında düzenlenen konuşma, panel, workshop ve sunumlar; bu kampüs içerisindeki konferans Salonu, amfiler, ve küçük sınıflar olmak üzere çeşitli salon ve amfilerde toplam 1000 kişilik alanda yapılıyor.

Konumla alakalı ayrıntılı bilgiyi “İletişim ve Ulaşım” sayfamızda bulabilrsiniz.

Organizasyona Aktif ve Pasif Katılım

Ulusal dış katılımcılarımız için kontenjanımız sosyal program dahil olmak üzere konaklamasız olarak 200 kişidir. İstanbul içindeki tıp fakültelerinden ve kendi fakültemizden de gelecek katılımlarla kongremize her yıl toplamda yaklaşık 700 kişi katılmaktadır.

Kongreye aktif ve pasif olarak iki farklı kategoride katılım mevcuttur. Oturumlarımızı dinlemek, yeni arkadaşlıklar edinmek ve yeni bilgilere ufuk açmak isteyen herkesi ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Aktif olarak iki farklı kategoride katılım mevcuttur; Deneysel Özgün Araştırma Kategorisi ve Gözlemsel Özgün Araştırma Kategorisi. Katılımcılar iki kategorinin birinden başvurabileceklerdir.

Deneysel Özgün Araştırma kategorisindeki çalışmalar; in vitro deneyler, hayvan araştırmaları, randomize kontrollü deneyler, klinik deneyler ve toplum bazlı deneyler

Gözlemsel Özgün Araştırmalar kategorisindeki çalışmalar; vaka – kontrol çalışmaları, kohort, kesitsel (Cross Sectional), korelasyonel çalışmalar

Vaka Sunumları, vaka serileri, derlemeler, metaanalizler, konu anlatımı tipi çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Gönderdiğiniz çalışmalar bilimsel ekipte bulunan 2 farklı hakem tarafından ön editoryal değerlendirmeye sokulacak ve (eğer gerekirse) minimal değişiklikler katılımcılara iletilip düzelttirilecektir.

Mayıs ayının başında toplanacak olan ve alanında uzman öğretim üyelerimizden oluşan “Bilimsel Değerlendirme Kurulu” tarafından araştırmalarınızın sözel veya poster kategoride yer alacağı belirlenecektir.

Aktif katılım için tüm detayları Kayıt” sayfasında bulabilirsiniz.

Organizasyon Programı

Güncel organizasyon programını “Kongre Programı” sayfamızda bulabilirsiniz.

MaSCo’nun 1.günü (Cuma) 9.00’da başlayacak ve 1 adet büyük açılış konferansı, 1 adet poster oturumu, 2 adet deneysel/gözlemsel araştırma sunumları oturumu olacaktır. Akşamında ise tüm katılımcıların katılabileceği bir yemek ve konser planlanmaktadır.

MaSCo’nun 2. günü (Cumartesi) 9.00’da başlayacak ve 1 adet panel oturumu, 1 adet poster oturumu, 2 adet deneysel/gözlemsel araştırma sunumları oturumu ve ve 1 adet atölye oturumu olacaktır. Akşamında ise tüm katılımcıların katılabileceği bir parti planlanmaktadır. 

MaSCO’nun 3. günü (Pazar) 9.00’da başlayacak ve 1 adet panel oturumu, 1 adet poster oturumu, 1 adet seminer oturumu, 2 adet deneysel/gözlemsel araştırma sunumları oturumu ve kapanış olacaktır. 

ICP Araştırmaları ve Ulusal Sunumlar 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yıl boyunca ICP (Introduction to Clinical Practice) programı altında bilimsel bir araştırma yürütmekle yükümlüdürler. ICP heyetinin atadığı danışman hocalarla iletişime geçen öğrenciler MaSCo’ya kadar araştırmalarını bitirir ve böylece ilk 3 yıl içinde 3 adet araştırma yapmış olur. Bu araştırmalar tamamen özgün araştırmalar olup yurtiçi ve yurt dışı akademisyenler tarafından yapılan birçok kongrede fakültemizi gururla temsil etmektedir. 

MaSCo’da bu araştırmalar sözlü ya da poster sunumları ile akademisyenlere ve diğer öğrencilere sunulmaktadır. Her sene yaklaşık 30 sözel sunum ve 90 poster sunumu MaSCo’da değerlendirilmektedir.